Jezyk polski English Nederlands Portuguese Spanish
Promoted fansite
Facebook Twitter Tibia Tunnel


We base on characters which are in guild and have shown account information.
# Nick Account created Last login World
1 Ninja de newbi (*) (T) 00:42:06 31-01-2003 18-03-2018 Vunira
2 Deenbe (*) (T) 01:12:15 30-11-2003 05-01-2019 Vunira
3 Savyar of Eternia (*) (T) 00:08:17 20-01-2004 14-06-2018 Vunira
4 Rihekel (*) (T) 16:53:40 05-06-2004 26-12-2018 Vunira
5 Arni-Rook (*) (T) 15:29:17 21-06-2004 11-08-2018 Vunira
6 Darth Saldria (*) (T) 15:00:20 10-07-2004 19-12-2018 Vunira
7 Dragon Raider Mikel (*) (T) 23:44:27 25-08-2004 19-07-2018 Vunira
8 Camuu on Rook (*) (T) 20:43:47 14-10-2004 17-12-2018 Vunira
9 Naffi (*) (T) 16:49:44 24-02-2005 07-11-2018 Vunira
10 Julio Druida (*) (T) 19:07:21 01-05-2005 15-12-2016 Vunira
11 Smaug Eisenfisch (*) (T) 15:05:12 02-05-2005 13-01-2015 Vunira
12 Pancho Pall The Legend (*) (T) 13:38:29 06-11-2005 31-12-2018 Vunira
13 Enilia the Fibula Bar dweller (*) (T) 11:26:08 11-12-2005 26-12-2018 Vunira
14 Rookaan (*) (T) 17:51:54 26-12-2005 06-12-2018 Vunira
15 Scooby the druid (*) (T) 13:44:21 06-03-2006 11-11-2018 Vunira
16 Ameriov Rookstayer (*) (T) 12:28:03 25-03-2006 22-06-2017 Vunira
17 Leaver (*) (T) 15:48:05 02-06-2006 15-01-2019 Vunira
18 Zormegann Tatan (*) (T) 22:16:37 14-06-2006 12-10-2018 Vunira
19 Fael Mara (*) (T) 14:19:39 14-07-2006 12-12-2018 Vunira
20 Jakub Suchyman (*) (T) 22:28:28 20-07-2006 27-12-2018 Vunira
21 Michal Sawyer (*) (T) 15:47:35 09-12-2006 14-01-2019 Vunira
22 Omen En (*) (T) 14:55:56 28-05-2007 14-01-2019 Vunira
23 Rookser (*) (T) 12:56:55 03-06-2007 29-10-2018 Vunira
24 Kowalus Rookstayer (*) (T) 12:30:26 04-07-2007 14-03-2018 Vunira
25 Idaurminando (*) (T) 19:49:02 23-07-2007 10-01-2019 Vunira
26 Castamir (*) (T) 19:56:15 08-08-2007 13-11-2018 Vunira
27 Rookgaard Aatus (*) (T) 18:46:29 22-10-2007 11-01-2019 Vunira
28 Sumima (*) (T) 17:25:30 30-11-2007 14-01-2019 Vunira
29 Kentoniarz (*) (T) 22:38:15 11-04-2008 15-08-2018 Vunira
30 Morpheus Rookstayer (*) (T) 18:48:30 21-09-2008 14-10-2017 Vunira
31 Jockeminando (*) (T) 22:24:42 23-11-2008 26-11-2018 Vunira
32 Hazer Of Adas (*) (T) 09:12:14 19-02-2009 24-12-2018 Vunira
33 Howlingmad Merdoch (*) (T) 18:08:33 13-06-2009 13-01-2019 Vunira
34 Xortif (*) (T) 19:49:37 14-06-2009 14-10-2017 Vunira
35 Adventurer Adrian (*) (T) 17:57:49 01-11-2009 12-01-2019 Vunira
36 Logai (*) (T) 12:24:51 05-12-2009 07-09-2017 Vunira
37 Cages (*) (T) 23:06:08 17-12-2009 20-12-2018 Vunira
38 Unruly Monkey (*) (T) 10:22:15 19-02-2010 08-04-2015 Vunira
39 Steziu rookslayer (*) (T) 12:24:13 29-05-2012 09-01-2019 Vunira
40 Mark Hitchhiker (*) (T) 00:29:35 04-02-2013 21-12-2018 Vunira
41 Stonetitus (*) (T) 15:36:44 15-01-2014 12-01-2019 Vunira
42 Szeroki Usmiech (*) (T) 15:32:02 04-02-2018 08-01-2019 Vunira