Jezyk polski English Nederlands Portuguese Spanish
Promoted fansite
Facebook Twitter Tibia Tunnel


We base on characters which are in guild and have shown account information.
# Nick Account created Last login World
1 Ninja de newbi (*) (T) 00:42:06 31-01-2003 18-03-2018 Vunira
2 Sidrick (*) (T) 21:24:59 23-02-2003 10-06-2016 Vunira
3 Sir Sparlax (*) (T) 23:57:59 28-03-2003 15-05-2014 Vunira
4 Deenbe (*) (T) 01:12:15 30-11-2003 02-11-2017 Vunira
5 Savyar of Eternia (*) (T) 00:08:17 20-01-2004 14-06-2018 Vunira
6 Rihekel (*) (T) 16:53:40 05-06-2004 26-04-2018 Vunira
7 Arni-Rook (*) (T) 15:29:17 21-06-2004 11-08-2018 Vunira
8 Darth Saldria (*) (T) 15:00:20 10-07-2004 14-09-2016 Vunira
9 Dragon Raider Mikel (*) (T) 23:44:27 25-08-2004 19-07-2018 Vunira
10 Camuu on Rook (*) (T) 20:43:47 14-10-2004 01-07-2018 Vunira
11 Naffi (*) (T) 16:49:44 24-02-2005 03-02-2018 Vunira
12 Julio Druida (*) (T) 19:07:21 01-05-2005 15-12-2016 Vunira
13 Smaug Eisenfisch (*) (T) 15:05:12 02-05-2005 13-01-2015 Vunira
14 Pancho Pall The Legend (*) (T) 13:38:29 06-11-2005 30-07-2018 Vunira
15 Enilia the Fibula Bar dweller (*) (T) 11:26:08 11-12-2005 19-09-2016 Vunira
16 Scooby the druid (*) (T) 13:44:21 06-03-2006 22-08-2017 Vunira
17 Ameriov Rookstayer (*) (T) 12:28:03 25-03-2006 22-06-2017 Vunira
18 Leaver (*) (T) 15:48:05 02-06-2006 15-08-2018 Vunira
19 Zormegann Tatan (*) (T) 22:16:37 14-06-2006 03-05-2018 Vunira
20 Fael Mara (*) (T) 14:19:39 14-07-2006 17-06-2018 Vunira
21 Jakub Suchyman (*) (T) 23:28:28 20-07-2006 15-08-2018 Vunira
22 Swinnie Osvetnik (*) (T) 06:50:20 29-07-2006 29-01-2018 Vunira
23 Hermio Rookstayerka (*) (T) 20:17:43 27-09-2006 27-06-2018 Vunira
24 Michal Sawyer (*) (T) 15:47:35 09-12-2006 29-06-2018 Vunira
25 Kowalus Rookstayer (*) (T) 12:30:26 04-07-2007 14-03-2018 Vunira
26 Idaurminando (*) (T) 19:49:02 23-07-2007 24-05-2018 Vunira
27 Kentoniarz (*) (T) 22:38:15 11-04-2008 27-05-2018 Vunira
28 Idepoociebie (*) (T) 17:23:32 18-07-2008 15-03-2018 Vunira
29 Morpheus Rookstayer (*) (T) 18:48:30 21-09-2008 14-10-2017 Vunira
30 Jockeminando (*) (T) 22:24:42 23-11-2008 25-02-2018 Vunira
31 Xortif (*) (T) 19:49:37 14-06-2009 14-10-2017 Vunira
32 Navocop (*) (T) 21:37:47 02-11-2009 09-07-2018 Vunira
33 Logai (*) (T) 12:24:51 05-12-2009 07-09-2017 Vunira
34 Unruly Monkey (*) (T) 10:22:15 19-02-2010 08-04-2015 Vunira